Davut GÜNGÖR

Milli Takım antrenörlüğü yapmış ve Kariyerinde   18 şampiyonluk yaşamıştır.

Davut Güngör, çalıştığı antrenörlerin ve sporcuların  gelişimlerine önemli katkılar sağlamış, çalıştığı asistanlarının birçok önemli kulübün antrenörlüklerini yapmalarında ve Türk basketboluna değerli hizmetlerde bulunmalarına katkı sağlamalarına öncülük etmiştir.

Davut Güngör çalıştığı her şehir ve kulüpte birçok sosyal sorumluluk projeleri yaparak gençlerin sosyal yaşama kazandırılması ve dezavantajlı gençler için yaptığı projelerle de engelli bireylerin özgüven kazanmaları, bireysel gelişmesi ve sosyal yaşam içerisinde yer edinmesi konusunda çalışmalar yapmıştır.

DG Akademik spor kulübü bünyesinde Amerika ve uluslara arası çalışmalar yaparak ve Temel Spor Beceri Eğitimlerini Türkiyeye “kazandırmış, bu alanda gelişim çağındaki çocukların sürdürülebilir spor yaşamları kazanmalarına katkı sağlamak aynı zamanda olimpik sporcular yetiştirmek için bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Bireysel Gelişim Antrenmanları

Doğru teknik bilgi ile başarılı atışlar yapabilmek, antrenman ve maçlarda oturmuş bir teknikle zor görünen şeyleri kolaylıkla yapabilmek, başarının kapısını açmak için doğru teknikle kas hafızası yaratmak, sahada sadece basketbol becerisi ile değil mental olarak da zor anlarda sorumluluk alabilmek, güçlü bir sporcu karakterine sahip olmak için bireysel eğitim önem arz etmektedir.

Bireysel eğitimlerin fark yaratması için doğru analiz yapacak, sporcunun ihtiyaçlarına uygun çalışma planlaması yapabilecek, sporcunun gelişim grafiğini çok iyi takip edebilecek, sporcunun oynadığı pozisyonda fark yaratacak gelişimi gösterebilmesini sağlayacak bilgi ve tecrübeye sahip bir eğitmen ile çalışmak gereklidir. Sporcunun sorumluluklarını yerine getirmesi, teknik becerinin bir alışkanlık haline gelmesi oldukça önemlidir. Aksi durumda yanlış teknikle yapılan tekrarların sporcunun kaybettiği zamanın geri dönüşünün zor olacağı bir sürece girmesine sebep olacaktır.

Öncelikle sporcuların enerjisini olumlu yönde kullanmaları ve sürekliliği olacak profesyonel davranışların kazandırılması gerekmektedir. Spor eğitimleri sadece teknik öğretmeyi ya da bir beceri kazandırmayı değil; yaşamın her alanında önemli bilgileri etkin kullanabileceğiniz şekilde öğretmeyi amaçlamalıdır.

Unutmayın; sporculuk ömür boyu süren bir yaşam tarzıdır. Ebeveynler olarak çocuklarınıza doğru bir alışkanlık edindirmek için erken yaşta bir yaşam tarzı sağlayabilir, başarılı bir yaşama sahip olmalarına olanak sağlamak için bilgi ve tecrübesini araştırdığımız eğitmenlerle çalışmalarına olanak sağlayabiliriz.

Temel Spor Beceri Eğitimleri

 Eğlenceli ve gelişimsel program bütüncül bir yaklaşımla; gelişim çağındaki çocuğun sosyal, bilişsel, duygusal, motor beceri gelişimlerine, öz bakım becerilerinin gelişmesine, sorumluluk alma bilincinin oluşmasına, empati duygusunun gelişmesine, grup içerisinde kendisine yer edinme ve kendini konumlama becerisinin gelişmesine, liderlik vasıflarının gelişmesine, öz güven oluşumuna katkı sağlar.

Kazanımlar: Gelişim çağındaki çocuklarda öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri dikkate alınarak oluşturulmuş göstergeler basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru sıralanarak sarmal bir yapı içerisinde kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler. Göstergeler, kazanımların gözlenebilir hâlidir. Öğretmenler kazanım ile ilgili etkinlik oluştururken göstergeler yol gösterici olurlar. Bu durum, kapsayıcı nitelikte etkinliklerin yapılarak çocukların sahip olduğu kazanımların artmasına ve gelişimlerinin desteklenmesini sağlar.

Programımızın temelini; çocukların gelişim düzeyleri, gereksinimleri ve içinde yaşadıkları çevresel koşullar dikkate alınarak hazırlanmış hareket eğitimi, denge, kuvvet, koordinasyon, motor beceri gelişimine yönelik çalışmalar ve beceri gelişimine yönelik eğitimleri oluşturmaktadır. Farklı eğitim süreçleri oluşturularak onları bulundukları gelişim düzeyinden ulaşabilecekleri en üst aşamaya taşımak, sporun temelini oluşturan hareket ve becerileri kazanımlarına katkı sağlayarak deneyimsel başarabilme duygusunu yaşamaları bu programın en önemli hedeflerindendir.

 

 

Spor Kulübü Hizmetleri

1998 den Günümüze

 
DG Akademik olarak; Eğitimlerimizde çocuklarımızın kollektif Motor Becerilerinin gelişmesine yönelik Bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Gelişim çağındaki çocuklar, fiziksel aktivitelerinin sınırlı olmasından dolayı basit becerilerde sorun yaşamaktadırlar. Bu beceriler hayattaki birçok karmaşık becerinin gelişmesi için önemli bir etkendir. Çocuklarımızla bu becerilerin tek Birçok branşta eğitim verirken çocuklarımızın temel spor beceri gelişimlerine katkı sağlayarak sportif başarının yanı sıra ön benlik bilinci ve saygınlık kavramlarını öğrenmelerine ortam hazırlamış oluyoruz. 3-17 yaş gelişim çağındaki çocuklar için uluslararası birçok çalışma yapmış, uzun yıllar Milli takımlarda çalışmış, onlarca elit (Milli) sporcu yetiştirmiş, 18 kez Türkiye şampiyonluğu yaşamış, onlarca final oynamış, yüzlerce sporcuya bireysel eğitimler vermiş, onlarca sosyal sorumluluk projeleri ile dezavantajlı çocukları topluma faydalı bireyler haline getirmiş, birçok organizasyon yapmış, birçok proje yapmış ve birçok üst düzey antrenör yetiştirmiş başarılı bir ekip… DG Akademik; öncelikle”Mutlu Çocuklar Yetiştirme İçin” çıkılan yolda elit sporcular yetiştirmek için elit eğitmenlerle birçok alanda çalışmalar yapmaktadır.